image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
ĐẠI HỘI CĐCS TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV; Kết luận số 1001-KL/TU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kế hoạch số: 99/KH-LĐLĐ ngày 12/7/2022 của Liên đoàn Lao động thành phố về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Sơn La lần thứ X

Sáng ngày 28/4/2023, CĐCS trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lường Văn Kiên - Ủy viên BTV LĐLĐ thành phố Sơn La;  có đ/c Lèo Thị Thưởng – phó Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường; và sự có mặt của 20 đoàn viên công đoàn.

anh tin bai

anh tin bai


Đồng chí: Lường Văn Kiên - Ủy viên BTV LĐLĐ thành phố Sơn La và đ/c Lèo Thị Thưởng – phó Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã được nghe BCH công đoàn cơ sở trường mầm non Hoa Hồng khóa III thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành.

anh tin bai

 

Đồng chí: Đèo Thị Bình – Chủ tịch CĐCS khóa III thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành.

Đại biểu đã lựa chọn, bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023-2028 đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, có trình độ văn hoá, chuyên môn, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có uy tín có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức. Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Công đoàn các cấp. Gồm 03 đ/c

- Đ/c Đèo Thị Bình: Chủ tịch CĐCS

- Đ/c Bạc Thị Thắm: Uỷ viên BCH

- Đ/c Lường Thị Thoa: Ủy viên BCH

anh tin bai

 
anh tin bai

Các đồng chí BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Bầu đoàn đại biểu, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở  trường mầm non Hoa Hồng đi dự Đại hội đại biểu công đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028: 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, với trách nhiệm các đồng chí sẽ phát huy được sức mạnh của tập thể. BCHCS hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tải về